Danish Internet Award 2017 er prisuddelingen, der honorerer det bedste indenfor dansk digital markedsføring.


I år er nogle af kategorierne fornyet, mens andre er forsvundet.


Alle priser bedømmes ud fra en samlet vurdering af Idé, Håndværk, Strategi, Innovation og Effektivitet. 

Bedømmelseskriterierne vægtes forskelligt afhængig af hvilken pris der er tale om.


Priserne opdeles i 5 hovedkategorier:

Craft

Technology

Strategy

Content & Entertainment

Platforms


Hver hovedkategori rummer et antal priser. Hertil kommer specialpriserne, Digital First, Pionér og Future.

Nedenfor følger de bedømmelseskriterier, der vil ligge til grund for uddelingen af priser i de enkelte kategorier.


 

CRAFT

Craft-priserne gives til de arbejder som sætter standarden for branchen, og viser vejen for den fremtidige udvikling af faget. Her er det suverænt håndværket der vægtes, og ikke resultater eller strategi. Der lægges også vægt på idé og innovation.

 

1. UX

Prisen gives til den løsning, der giver den bedste brugeroplevelse i den aktuelle kontekst. Definitionen af UX dækker i denne kategori over den totale oplevelse. En totaloplevelse kan eksempelvis både være en mobil Virtual Reality shoppingoplevelse, men også et responsivt bookingsystem til flybilletter.

2. APP DESIGN

Prisen gives til det app design som er innovativt tænkt og æstetisk i sit udtryk.

3. RESPONSIVE DESIGN

Prisen gives til det design som æstetisk, indholdsmæssigt og funktionelt tilpasser sig de forskellige viewports.

4. DIGITAL DESIGN

Prisen gives til det design der uanset platform skiller sig ud og sætter standarden for digitalt design. Der lægges også vægt på at design, UX, soundscape, motion graphics og animation går op i en højere enhed.

TECHNOLOGY

Teknologipriserne gives til de arbejder hvor teknologi og idé bidrager til en særlig brugeroplevelse, hvor velkendt teknologi er udnyttet til det yderste af dens formåen eller hvor anvendelsen af ny teknologi udviser et stort potentiale.

 

5. USE OF WEB TECHNOLOGY

Prisen gives til det web/mobile site, der mest overlegent udnytter webteknologi til at give en dybere og større brugeroplevelse og samtidig beriger med nye og udbytterige funktionaliteter. 

6. USE OF APP TECHNOLOGY

Prisen gives til den mobile app, der mest overlegent udnytter mobilbaseret teknologi, uanset om det er på smartphones eller tablets. Særlig værdi har de mobile app-løsninger, der fremstår integreret med de øvrige digitale platforme.

7. USE OF SOCIAL TECHNOLOGY/API

Prisen gives til den virksomhed/organisation, der mest overlegent udnytter social media teknologi til at fremme engagement, sharing, publishing og/eller monitoring.

8. INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY - MICROSOFTPRISEN

Prisen gives til den innovative case, som udnytter teknologi på en måde, som ligger uden for dens primære anvendelse, og som giver brugeren en unik brand relateret oplevelse. Dette kan eksempelvis være teknologi som interactive billboards, beacons, wearables, installationer, smart TV, dongles, konsoller, droner eller andre ikke mainstream teknologier. 

9. RESPONSE/REAL TIME ACTIVITY

Prisen gives for en aktivitet, der systematisk responderer på brugerinteraktion eller hændelser – i real time. Real time responsen kan være udført af personer eller automatiseret.

STRATEGY

Inden for denne hovedkategori præmieres digitale marketingstrategier, der samlet set lykkes bedst med at aktivere, engagere og ”sælge” på tværs af kanaler. Desuden omfattes de strategier, der mest overbevisende lykkes med at gøre de digitale platforme til en forretningskritisk del af virksomheden/organisationen. Der lægges særlig vægt på strategier der udfordrer standarderne for den pågældende branche.

 

10. CAMPAIGN STRATEGY

Prisen gives til den digitale kampagne, der bedst kan påvise en direkte sammenhæng mellem kampagnestrategi og resultater. Indsendelsen skal klart beskrive målsætningerne for indsatsen, hvilke indsigter der ligger til grund for strategien samt dokumentere resultaterne.

11. DIGITAL CROSS CHANNEL STRATEGY - AURORAPRISEN

Prisen gives til det arbejde, der har været bedst til at maksimere og integrere den digitale tilstedeværelse på tværs af købte og egne digitale kanaler. Indsendelsen skal klart beskrive og dokumentere mål, strategi og resultater. Særlig vægt lægges på, hvordan hvert enkelt medie spiller en rolle og bidrager til et samlet hele, med inddragelse af eksempelvis CRM aktiviteter, social media, content etc.

12. SOCIAL MEDIA STRATEGY

Prisen gives til den social media strategi, der har været bedst til at skabe solide resultater i forhold til opsatte KPI’er, eksempelvis i form af øget kendskab, salg, lead-generering eller trafik. Indsendelsen skal klart beskrive udfordring, indsigt og strategi samt dokumentere, hvordan en eller flere sociale kanaler, har medvirket til at skabe resultaterne. Særlig vægt lægges der på udnyttelse af kanalernes unikke styrker og/eller samspillet mellem dem.

13. DATA DRIVEN MARKETING STRATEGY

Prisen gives til det arbejde, der bedst viser, hvordan man opsamler data, og bringer dem i anvendelse for at opnå konkrete resultater på især digitale platforme. Prisen dækker også anvendelse af data som baggrund for den kreative eksekvering. Særlig vægt lægges på set-ups der arbejder med data som en integreret del af marketingstrategien.

CONTENT & ENTERTAINMENT

I takt med, at især owned og earned media er blevet essentielle og at paid medias rolle bliver at skabe mere trafik og omtale til disse, bliver content i en tilbagevendende, høj kvalitet fuldstændigt afgørende for at kunne vedblive med at tiltrække og fastholde brugerne. Ved bedømmelser i denne kategori, lægges der særlig vægt på den brand relevante idé.

 

14. LONG FORM FILM (OVER 3 MINUTTER)

Prisen gives til den film, som er produceret specifikt til online og på online mediers betingelser. Filmen skal have skabt et højt engagement, og være relevant for brandet bag. Den indsendte udgave må ikke være kørt som TVC eller i biograf. Både filmserier og enkelstående film kan indsendes.

15. SHORT FORM FILM (UNDER 3 MINUTTER)

Prisen gives til den film, som er produceret specifikt til online og på online mediers betingelser. Filmen skal have skabt et højt engagement, og være relevant for brandet bag. Den indsendte udgave må ikke være kørt som TVC eller i biograf. Både filmserier og enkelstående film kan indsendes.

16. STORYTELLING

Prisen gives til det arbejde der på gribende vis formår at fange og fastholde brugerne i en brand relevant historiefortælling.

17. GAMIFICATION

Prisen gives til det arbejde, der uanset platform har præsteret at underholde og engagere brugerne i en unik oplevelse, hvor gamification og afsenderens budskab går op i en højere enhed. Der lægges særlig vægt på, at arbejdet ikke blot fremstår som enkeltstående underholdning, men skaber merværdi for brandet.

18. INTERACTIVE CONTENT

Prisen gives til den interaktive oplevelse, der udnytter de digitale kanalers egenskaber til at tilføre formatet nye muligheder, eksempelvis ved at tilføje en interaktiv dimension som 360°, live-stream, VR eller andre web teknologier.

19. CROSS PLATFORM CONTENT

Prisen gives til det indhold, der på mest overbevisende facon har vist at kunne ”rejse” og anvendes på tværs af platforme på den ene side, samtidig med at være udviklet, så det kan tilpasses de enkelte kanalers egenskaber og styrker på den anden side. Særlig vægt lægges på det indhold, der er distribueret på tværs af platforme, og gjort sig fortjent til en stor mængde earned media.

20. USE OF INFLUENCERS

Prisen gives til det arbejde med den mest originale og relevante brug af influencers. Der lægges særlig vægt på valget af influencer, aktiveringen af denne og selvfølgelig relevansen i forhold til brandet.

PLATFORMS

Her præmieres de bedste arbejder inden for de enkelte platforme ud fra en helhedsvurdering, hvor det er brugeroplevelsen, der er i centrum. En oplevelse, hvor eksekveringen af såvel design, funktionalitet og content er i absolut topklasse. Særlig vægt lægges der på de arbejder med en bærende idé, der kan dokumentere et dybere brugerengagement og gentagen brug.

 

21. MOBILE PLATFORM

Prisen gives til den mobile app eller mobile site, der bedst udnytter den mobile kanals særlige egenskaber til at give brugerne en høj grad af værdi præcis når og hvor brugeren efterspørger det.

22. SOCIAL MEDIA

Prisen gives til det brand, virksomhed eller organisation, der mest overbevisende formår at tiltrække, fastholde og engagere deres brugere i en løbende samtale via sociale medier.


23. EMERGING PLATFORM

Prisen gives til et brand, virksomhed eller organisation, der med en ny digital platform som omdrejningspunkt, giver brugeren en brandrelateret merværdi i særklasse. Eksempler på platforme er Snapchat, Kickstarter, SoundCloud etc., dog må platformen må ikke være mere end 3 år gammel på tidspunktet for indsendelse. Arbejdet må ikke samtidig indsendes i andre Platform-kategorier.

Sponsorer