Herunder følger regelsættet for indsendelse af cases til Danish Internet Award 2017. 

1. Deltagelse

A. Indsendelse af cases sker via danishinternetaward.dk, i perioden onsdag d. 1. februar - fredag d. 24. februar 2017.

B. For bureauer skal casen være et arbejde, der er produceret for en betalende kunde. Annoncører kan også indsende internt produceret arbejder. 

C. Juryen foretrækker at indsendelser består af en casevideo, men links til hjemmesider er også tilladt. Derudover er det muligt, men ikke et krav, at vedlægge ekstra skriftlig dokumentation. 

D. Deltagelse koster 1625 kr. inkl. moms per indsendt case.

2. Periode

A. Casen skal have været lanceret inden deadline d. 24. feb 2017

B. Casen skal have været aktiv i perioden 1. jan 2016 – 24. feb 2017. Casen må gerne have været lanceret tidligere end 1. jan 2016.

3. Oprindelse

A. DIA står for DANISH Internet Award. Derfor skal casen skal have et ”væsentligt dansk islæt” – hvilket betyder, at en markant del af det arbejde der bedømmes skal være udført i Danmark og af indsender. Indsender kan være annoncør/kunde, mediebureau eller kreativt/digitalt bureau.

B. Arbejder udført af flere parter fra forskellige lande kan indgå i konkurrencen. Et eksempel kan være en case hvor et dansk bureau har stået for den kreative del og et udenlandsk bureau for den strategiske del. Her kan arbejdets kreative del præmieres af DIA, men ikke den strategiske del. 

C. I tvivlstilfælde skal indsenderbureaet erklære at der er tale om ”væsentligt dansk islæt”.

D. Er en DIA-case også indsendt til sammenlignelige internationale awards bør det danske ”islæt” fremgå af kreditering. 

4. Jura

A. Juryen foretager ikke en juridisk gennemgang af indsendte cases.

B. Nominering betyder ikke, at juryen har godkendt en case.

C. Cases der åbenlyst overtræder lovgivning (markedsføringslov eller persondatalov) kan ikke vinde. 

D. Mange cases afvikles i flere lande med forskellige regler og det kan juryen ikke bedømme.

E. Indstiller er ansvarlig for, at casen overholder gældende lovgivning.

5. Afgørelse

A. Er jurygruppen delt i spørgsmål om hvorvidt en case lever op til kravene (fortolkning af reglerne), har jurygruppeformand i samarbejde med juryformand den afgørende beslutning.

B. På jurygruppemødet vælger jurygruppen i fællesskab en vinder i de enkelte kategorier. Kan jurygruppen ikke nå til enighed, stemmes der. Ved stemmelighed er jurygruppeformandens stemme afgørende.

Sponsorer